faq

VILKA INNEHÅLLSKRITERIER GÄLLER FÖR ATT VARA MED?

Man blir automatiskt godkänd att medverka i Organic Beauty Awards om man har en certifiering, men med undantag av de ingredienser som Ecocert inte tillåter, bland annat phenoxyethanol och syntetisk parfym. Se även listan nedan på de ämnen som inte får förekomma i produkterna. Listan hittar ni även på NOC Swedens hemsida.
 

Mineralolja
Syntetisk parfym
Parabner
SLS
Carboner
PEG-ämnen
Mikroplaster
Syntetiska solskyddsfilter
Formaldehyd och formaldehydavgivande ämnen
GMO-producerade råvaror
Aluminiumklorhydrat
Butenglykol
Isopropylalkohol
MEA
BHT
BHA
Tetrasodium EDTA
Disodium EDTA
Triclosan
Sodium Flouride
Akrylamider
Cocoamide DEA
Phenoxyethanol
TEA - triethanolamine
Propylen glycol
Diazolidinyl Urea
Ethoxylerade råvaror
Dibutyl phthalate

2018

Ett kriterium i Organic Beauty Awards handlar om ett varumärkes hållbarhetsarbete, dvs hur man jobbar inte bara med att slutprodukten ska vara naturlig, och ekologisk, utan hur man som företag arbetar för att minimera sin miljöpåverkan. Vi vill understryka att hållbarhet ingår i den övriga bedömningen och poängsättningen här kan vara avgörande om det är jämt mellan produkter. Det handlar bl a om produkternas livscykel, från råvara till dess att konsumenten har använt klart sin produkt. Hur tänker man kring vatten- och energianvändning, kring förpackningsframställning, och vad som händer när en produkts förpackning hamnar i papperskorgen? Det handlar också om social hållbarhet, t ex att skörd av råvara sker på ett etiskt sätt och att mänskliga rättigheter respekteras. 

Ni väljer själv vilken information om hållbarhet och miljö ni vill skicka in och i vilken form, men det ska vara i 2 exemplar och skickas fysiskt till samma adress som produkterna skickas till. Tänk gärna på följande aspekter:

 • Det bör vara enkelt för juryn att ta del av informationen. De gör detta arbete ideellt vid sidan av ordinarie arbete, och det är många varumärken att bedöma.
 • Juryn bedömer den information som de får ta del av, och inget annat. Avsaknad av information leder till bedömningen att det arbetet inte finns.
 • Vi tipsar om att information om miljö och hållbarhetsaspekter om nedanstående punkter är värt att beakta:
  • Leverantörskedja
  • Tillverkning
  • Transport
  • Förpackningar
  • Energi
  • Avfall/Återvinning
 • Finns hållbarhetsredovisning är det en god idé att skicka med en sådan.
 • Finns miljö-certifieringar och/eller etiska certifieringar så är det lämpligt att upplysa juryn om det (själva intyget behöver dock inte medskickas)
 • Finns interna policyer och/eller riktlinjer är det lämpligt att upplysa juryn om detta.
 • Berätta gärna vad som hänt under senaste tiden och om planerna inom området framåt.
 • Om ni har mycket material, uppskattas om ni sammanfattar informationen, tänk max 500 ord, allt för att göra arbetet effektivt för juryn.

Vissa (större) märken har kanske en hållbarhetsredovisning medan andra märken kan sammanfatta sitt koncept på en halv A4-sida. Det ena ger inte per automatik mer poäng än det andra utan det är innehållet som räknas, det faktiska arbetet och att man har tänkt till kring dessa frågor.