Fyll i nedanstående anmälan för att delta i Organic Beauty Awards 2022. Observera att anmälan endast kan fyllas i av företag som har ett varumärkesansvar för produkten på den svenska marknaden. Vänligen ta del av tävlingsinformationen före anmälan - där finns också hjälp och tips kring ifyllnad av anmälan. Vid frågor, kontakta oss på oba@nocsweden.seObservera att vi gärna ser att ni skickar in frilagda bilder på produkterna! Och glöm inte att mejla in dokument som redovisar erat hållbarhetsarbete.

Fill in the registration below to participate in Organic Beauty Awards 2022. Please note that the registration can only be completed by companies that have a brand responsibility for the product in the Swedish market. Please read the competition information before the registration - there are also help and tips on filling in the registration. If you have any questions, please contact us at oba@nocsweden.se.


  • Maximum 150 characters with spaces. A description of the product and its benefits.
  • 300-500 characters with spaces. A description of the product and its benefits.
  • Image of the product suitable for web publishing. Exposed if possible.
    (max 50 MB)