TÄVLINGSINFORMATION FÖR DELTAGARE
Organic Beauty Awards är en årligen återkommande utmärkelse för produkter inom naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård. Tävlingen arrangeras av NOC Sweden ideell förening, för 2022 återigen i samarbete med Naturligt Snygg.

KOSTNAD

 • Medlemmar i NOC Sweden: 600 kr (ex moms)/ produkt / kategori
 • Övriga: 1 400 kr (ex moms)/ produkt / kategori

Samma produkt kan anmälas till flera kategorier, t ex en juryutsedd kategori, nyhetskategorin och till årets produkt. I detta exempelfall utgår 3 anmälningsavgifter och 30 produkter ska skickas in. NOC Sweden välkomnar fler medlemmar och medlemskap kan med fördel tecknas i samband med anmälan - kostnad för anmälan blir då 600kr/produkt. Medlemsavgift i NOC Sweden beror på omsättning, men är relativt låg. Läs mer här.
 

ANMÄLAN
Ordinarie anmälningsperiod är öppen 23 septemer till 15 oktober.

Samtliga nedanstående steg ska vara genomförda för att produkten ska anses som anmäld till tävlingen.

 • Ett formulär per anmälan/produkt, dvs om en produkt är anmäld till flera kategorier ska två anmälningar göras. Anmälan görs här. Se till att oba@nocsweden.se samt info@nocsweden.se är betrodda adress så att du inte missar våra utskick (genom att t ex lägga till dem i adressboken).
 • Anmälningsavgift faktureras av NOC Sweden efter anmälan. Utebliven betalning leder till diskvalificering, men fordran kvarstår.
 • 10 st per anmäld produkt och kategori ska skickas in (om en produkt är anmäld till 2 kategorier ska alltså 20 produkter skickas in). 
 • Produkterna skickas till vår NOC Swedens projektledare Susanne Hovenäs på nedanstående adress:

Susanne Hovenäs
Hyltevägen 4
122 64 Enskede
Tel: 0733004987
Mejl:Susanne.hovenas@gmail.com
 
 • OBS! Kartongen ska vara tydligt märkt "OBA 2022"
 • Vänligen bifoga information som är relevant för att beskriva produktens hållbarhetskoncept. Informationen ska vara utskriven i 2 exemplar - det räcker med en beskrivning per varumärke oavsett antal anmälda produkter. Det är upp till märket att beskriva hållbarhetskonceptet på bästa sätt så att hållbarhetsexperten kan göra en relevant bedömning så förbered gärna detta i god tid. 
 • OBS! Produkterna ska senast vara oss tillhanda 5 november 2021
Tävlingsledningen avgör om anmäld produkt uppfyller de grundläggande kriterierna för deltagande. Om en produkt ej anses uppfylla kriterierna kontaktas anmälaren.


Hjälp och tips kring ifyllnad av anmälningsformuläret

 • Produktnamn. Vänligen inkludera inte varumärket i produktnamnet utan varumärket ska enbart stå i eget fält.
 • Storlek. Volym eller vikt.
 • Motivering/Produktfördelar kort. Max 150 tecken med blanksteg. En säljande beskrivning av produkten och dess fördelar, effekt osv.
 • Motivering/Produktfördelar lång. 300–500 tecken med blanksteg. En säljande beskrivning av produkten och dess fördelar, effekt osv. Observera att den långa och korta beskrivningen kommer att användas separat, den långa texten ska alltså inte vara en fortsättning på den korta, men kan vara en längre version av den korta.
 • Bild: Bild på produkten som är i lämpligt format för webb-publicering. Bilden får gärna vara frilagd om det finns tillgängligt. Om inte använd en bild med så neutral bakgrund (vit) som möjligt.


Övrigt att beakta

 • Kvalitetskontroll. Anmäld produkt kommer att genomgå en kvalitetskontroll för att säkerställa att produkter som saknar godkänd certifiering ligger inom ramen för vad som kan anses vara en "naturlig, ekologisk" produkt. Kontrollen leds av Anna Irestig, lärare vid Axelsons och Katarina Sundlöf-Jibreus som är rådgivande expert. Produkter med godkänd certifiering passerar per automatik detta steg. Kvalitetskontrollen gör också betygsättningen av innehållet som är ett av tävlingens kriterier, så samtliga produkter granskas.
 • Hållbarhet. Medverkand varumärken kommer också att granskas av vår hållbarhetsjury som består av Anna Högberg CEO Futerra Stockholm med över 20 års erfarenhet inom kommunikation, varumärke och hållbar utveckling, och Åsa Fredriksson Jedeskog, projektledare hållbarhet på Kicks
  Sustainability Project Leader på skönhetskedjan KICKS. Därav är det viktigt att ni även skickar in erat hållbarhetskoncept.
 • Observera att inskickade produkter ej returneras om en produkt inte klarar kvalitetskontrollen (pga att juryn får produkterna innan kvalitetsprocessen är avslutad) och anmälningsavgiften återbetalas ej.
 • Lämnad information ska vara sanningsenlig, brister kan medföra diskvalifikation.
 • Anmälaren ger sitt godkännande till att anmäld produkt/varumärke lyfts fram och marknadsförs i samband med tävlingen och/eller i samarbete med tävlingens sponsorer.
 • Tips: Om ni vill bifoga generell information om produkten är det tillåtet och uppmuntras, t ex ett produktblad/broschyr som tydligare beskriver produktlöftet eller varumärket. Tänk då på att göra det i ett relevant antal exemplar. Ordinarie jury som bedömer effekt, m.m. består av 5 personer per kategori, kvalitetsjuryn som bedömer innehåll av 2 personer, samt ovan nämnd hållbarhetsjury av 2 personer.
 

KRITERIER FÖR DELTAGANDE
Tävlingen är öppen både för medlemmar och icke medlemmar i NOC Sweden. Följande krav ska vara uppfyllda:

 • Produkten ska finnas tillgänglig fysiskt för juryn enligt de tidsramar som satts upp (se ovan) och ska i allt väsentligt uppfylla svenska bestämmelser angående produktmärkning och innehållsinformation enligt läkemedelverkets riktlinjer.
 • Produkten ska vara en produkt för naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård och passa in i någon av de presenterade kategorierna.
 • Produkten ska inneha en av NOC Swedens godkända certifieringar (se nocsweden.se) eller kunna bedömas vara av motsvarande kvalitet (motsvara kraven för Ecocert som vi använder som standard). Bedömningen sker av ”OBAs” kvalitetsansvarig och kan inte överklagas.
 • Observera att man blir automatiskt godkänd om man har en certifiering, men med undantag av de ingredienser som Ecocert inte tillåter, bland annat phenoxyethanol och syntetisk parfym samt andra ämnen som ni ser på NOC Swedens hemsida.
 • Inga presentboxar, speciella kampanjartiklar, etc är tillåtna. Endast produkter ur ordinarie sortiment.
 • Max 3 produkter per kategori får anmälas per varumärke, med undantag för Årets Produkt där endast 1 produkt per varumärke får anmälas.
 • Produkter för "Årets Nyhet" ska vara lanserade efter 1/1 2021. Får även vara produkter som ej ännu lanserats, dock måste produkterna tillgängliggöras för juryn inom de tidsramar som satts upp.
 • Produkter som tidigare har vunnit en kategori i OBA får inte anmälas igen om en period av 4 år. Undantaget är 'Årets Produkt', där en vinnare av en annan kategori kan anmälas utan karantän. En produkt får dock endast vinna 'Årets Produkt' en gång, dvs efter vinst får återanmälan till Årets Produkt ej ske. Undantag är också "Årets nyhet" som kan vara med och tävla i en annan kategori året efter.
 • I vår nya kategori "Made in Scandinavien" vill vi lyfta alla småskaliga nordiska företagen som verkar i den gröna skönhetsbranschen. Kravet är att produktionen sker i Scandinavien (ingredienser kan komma från andra länder).
 

BEDÖMNINGSKRITERIER
Med undantag för Årets Produkt som utses genom online-röstning av konsument så utses vinnarna av en jury utifrån nedanstående kriterier där poäng sätts 1-5 med undantag för hållbarhet där poäng 1-3 sätts.

 • Effekt – hur väl produktlöftet uppfylls. Vikt: 1
 • Känsla – doft, känsla på huden, känslan överlag vid användning. Vikt: 1
 • Applikation – hur användarvänlig produkten upplevs vara. Vikt: 1
 • Intryck – upplevt prisvärde samt design och visuellt intryck av produkten. Vikt: 1
 • Innehåll – högt naturligt, ekologiskt premieras. Även innovation och sammansättning tas med i bedömningen. Vikt: 1. Denna bedömning görs av särskild utsedd jury under ledning av kvalitetsansvarig.
 • Hållbarhet – produktens miljöpåverkan och hållbarhetskoncept inklusive förpackning, transport, produktionsprinciper. Vikt: 1. Denna bedömning görs av särskild utsedd jury med expertis inom området. Observera att detta kriterie kan vara avgörande om det är jämt mellan vissa produkter så glöm inte att skicka med er hållbarhetskoncept!


VILLKOR, REGLER OCH ETISKA RIKTLINJER FÖR ANMÄLDA PRODUKTER

 • Information som lämnas om en anmäld produkt ska vara sanningsenlig.

JURY OCH TÄVLINGSLEDNING
Bedömning av produkter görs av vår eminenta jury.
Tävlingen arrangeras och planeras av vår tävlingsledning. Hållbarhetsbedömningen görs av vår expertjury inom hållbarhet.

VINST OCH NOMINERINGAR

 • Vinnarna utses i mitten av maj 2022.
 • Alla nominerade får möjlighet att använda för ändamålet framtagen nomineringslogotyp i marknadsföringssyfte. Vinnarna får dessutom möjlighet och uppmanas att använda för ändamålet framtagen vinnarlogotyp i marknadsföringssyfte.
 • Vinnarna får också: medverka i pressutskick från OBA, diplom, exponering på hemsida och facebook NOC Sweden och OBA. Samt exponering i samarbete med eventuella sponsorer.